Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Ученици школе

Ученици ОШ Вук Караџић 

 Школска 2021/22.година

Разредну наставу (I–IV) похађа 56 ученика у 7 одељења. 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

НАСЕЉЕ

Р А З Р Е Д И

Комбинације

Број ученика

Број одељења

Одељењски старешина

I

II

III

IV

м

ж

м

ж

М

ж

м

ж

 Сираково

4

1

3

2

2

1

0

1

II-III

I-IV

14

2

Н. Николић

Маја Поповић

5

5

3

1

 Курјаче

0

4

4

4

1

4

1

2

II-III

III-IV

20

2

О. Божанић

Г. Мишић

4

8

5

3

 Мајиловац

1

3

1

1

2

2

1

4

II - IV

I - III

14

2

Б. Јовановић

З. Михајловић

4

2

4

5

 Ђураково

1

1

1

0

5

0

0

0

 

I,II,IV

8

1

 

П.Михајловић

2

1

5

0

 Укупно:

15

15

17

9

7

56

7

 

 

   

 

 

Предметну наставу (V–VIII) похађа 62 ученикa у 4 одељења.  

 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

НАСЕЉЕ

Р   А   З   Р   Е   Д   И

V

VI

VII

VIII

Број ученика

Број одељења

Број ученика

Број одељења

Број ученика

Број одељења

Број ученика

Број одељења

Мајиловац

м.

ж. 1

м.

ж.

1

м.

ж.

1

м.

ж.

1

11

6

6

7

11

8

4

9

17

13

19

13

Одељењски
старешина

Валентина Симић 

 

Милена Петровић

 

Оливера Матић 

 

Сања МилошевиЋ