Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Упис првака

Обавештење о упису у први разред

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ПРВАКА

-      ЗА  ШКОЛСКУ 2020/2021.годину -

 

            У први разред школске 2020/2021.године уписују се деца која до 1.септембра 2020. године имају најмање шест година и шест месеци, а највише седам година и шест месеци (деца рођена од 1. марта 2013. године до 28. фебруара 2014. године).

За полазак у први разред могу да се пријаве и деца која до 1.септембра имају од шест година до шест година и шест месеци (деца рођена од 1. марта 2014. до 31. августа 2014.године), која се уписују након провере спремности за школу од стране психолога.

У први разред може да се упише и дете старије од седам и по година које због болести или других разлога није уписано у школу.

Упис деце ће се обављати од 01. априла  до  31. маја 2020. године.

За упис првака потребно је:

-       Извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија)

-      Лекарско уверење (потврда од доктора)

-      Потврда о пријави пребивалишта

-      Потврда о завршеном предшколском програму (доставити по завршетку школске 2019/2020.године).

Напомена: ако постоји потреба прилаже се и остала документација (налази лекара специјалиста и мишљење интерресорне комисије). 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Министарство просвете, науке и технолошког развоја од шк.2019/20.године омогућава родитељима, односно другим законским заступницима ученика који уписују 1. разред, да школа, у коју се ученик уписује, преко новог и посебног софтвера обезбеди потребну документацију за упис у школу, попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта. У том случају, потребно је да родитељ односно други законски заступник ученика поднесе захтев школи за електронско прибављање документације. И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.        

                За тестирање деце нису потребне никакве припреме, траје највише пола сата и деци је интересантно. Важно је не плашити децу, јер нема никаквих разлога за то. Тестирање је само једна метода помоћу које се боље упознају деца и дају потребне препоруке или савети за полазак у школу. 

ТЕСТИРАЊЕ ДЕЦЕ СЕ ОБАВЉА НАКНАДНО У ЗАКАЗАНИМ ТЕРМИНИМА. ПОЗИВИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ  ЋЕ БИТИ ДОСТАВЉЕНИ РОДИТЕЉИМА НАКОН УПИСА!!!

Радујемо се што ће и Ваше дете постати ђак наше школе!

У Мајиловцу,

  2. 03. 2020. године                                                              

                                                                                      Љиљана Митић-педагог

                                                                       Бранкица Макуљевић - директор школe

______________________________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ПРВАКА

                               -ЗА  ШКОЛСКУ 2019/2020.годину-

 

            У први разред школске 2019/2020.године уписују се деца која до 1.септембра 2019. године имају најмање шест година и шест месеци, а највише седам година и шест месеци (деца рођена од 1.марта 2012.године до 28.фебруара 2013.године).

За полазак у први разред могу да се пријаве и деца која до 1.септембра имају од шест година до шест година и шест месеци (деца рођена од 1.марта 2013. до 31.августа 2013.године), која се уписују након провере спремности за школу од стране психолога.

У први разред може да се упише и дете старије од седам и по година које због болести или других разлога није уписано у школу.

 

Упис деце ће се обављати од 01. априла  до 31.маја 2019.године.

 

За упис првака потребно је:

-       Извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија)

-      Лекарско уверење (потврда од доктора)

-      Потврда о пријави пребивалишта

-      Потврда о завршеном предшколском програму (доставити по завршетку школске 2018/2019.године).

 

Напомена: ако постоји потреба прилаже се и остала документација (налази лекара специјалиста и мишљење интерресорне комисије). 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Министарство просвете, науке и технолошког развоја од шк.2019/20.године омогућава родитељима, односно другим законским заступницима ученика који уписују 1.разред, да школа, у коју се ученик уписује, преко новог и посебног софтвера обезбеди потребну документацију за упис у школу, попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта. У том случају, потребно је да родитељ односно други законски заступник ученика поднесе захтев школи за електронско прибављање документације. И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.

                         

                За тестирање деце нису потребне никакве припреме, траје највише пола сата и деци је интересантно. Важно је не плашити децу, јер нема никаквих разлога за то. Тестирање је само једна метода помоћу које се боље упознају деца и дају потребне препоруке или савети за полазак у школу. 

 

ТЕСТИРАЊЕ ДЕЦЕ СЕ ОБАВЉА НАКНАДНО У ЗАКАЗАНИМ ТЕРМИНИМА. ПОЗИВИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ  ЋЕ БИТИ ДОСТАВЉЕНИ РОДИТЕЉИМА НАКОН УПИСА!!!

 

Радујемо се што ће и Ваше дете постати ђак наше школе!

 

У Мајиловцу,

  6.03.2019. године                                                 

                                                                                                                                                                            

                                                                                            Љиљана Митић-педагог

                                                                                            Бранкица Макуљевић - директор школе

 

_____________________________________________________________________________________________________________

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ПОЧИЊЕ 1. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 31. МАЈА 2018. ГОДИНЕ. 

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 98. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 –АУТ.ТУМАЧЕЊЕ И 68/15) УПИС ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ ИЗМЕЂУ 1. МАРТА 2012. И 1. МАРТА 2013. ГОДИНЕ, ОДНОСНО ЗА ДЕЦУ  КОЈА ДО ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ИМАЈУ НАЈМАЊЕ ШЕСТ И ПО, А НАЈВИШЕ СЕДАМ И ПО ГОДИНА.

ЗА ПРЕВРЕМЕНИ ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ДЕЦЕ СТАРОСТИ ОД ШЕСТ ДО ШЕСТ И ПО ГОДИНА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПСИХОЛОГ ИЗВРШИ ПРОВЕРУ СПРЕМНОСТИ ДЕТЕТА ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС У ШКОЛУ

  • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
  • ЗДРАВСТВЕНО УВЕРЕЊЕ
  • ПОТВРДА О ЗАВРШЕНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ 

ДА БИ СЕ ДОБИЛА ЛЕКАРСКА ПОТВРДА, ОДНОСНО ЗДРАВСТВЕНО УВЕРЕЊЕ, ДЕЦА МОРАЈУ ДА ПРОЂУ  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД: КОД ПЕДИЈАТРА, СПЕЦИЈАЛИСТЕ ЗА ОРЛ, ОЧНОГ ЛЕКАРА И ЛОГОПЕДА. 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА УПИС ПРЕДАТИ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ У МАЈИЛОВЦУ.

 

Секретар школе