Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима

 

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Избор уџбеника за први и пети разред за школску 2018/19. годину

 

Обавештенје о избору уджбеника

 

OБАВЕШТЕЊЕ

                У току је поступак избора уџбеника за наредне три школске године, односно за школске 2016/2017, 2017/2018. и 2018/2019. годину, у основним школама Републике Србије.

         Избор уџбеника реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

         Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је, на основу јавног позива, Листу одобрених уџбеника. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки предмет. У Листи се за сваку уџбеничку јединицу наведени обим изражен у броју страна и малопродајна цена. Листа одобрених уџбеника достављена је свакој основној школи, а доступна је и на интернет станицама: http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/ http://opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php За потребе избора уџбеника Министарство је отворило посебну електронску адресу за примедбе и питања (izbor.udzbenika@mpn.gov.rs) Ова адреса је отворена за све просветне раднике, родитеље и ученике.

         О свим, евентуалним, неправилностима и нејасноћама родитељи могу обавестити Министарство путем мејла izbor.udzbenika@mpn.gov.rs или слањем писаног коментара на адресу Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 26, 11000 Београд, са напоменом: За избор уџбеника

 

 


 

Потребна документација за упис у први разред

Родитељ или старатељ детета за упис подносе следећа документа:

  • Извод из матичне књиге рођених – оверена фотокопија коју школа задржава
  • Потвду изабраног лекара о извршеној вакцинацији и здравственој способности детета за упис у први разред
  • Уверење предшколске установе о завршеном предшколском програму

Сарадња са родитељима основне школе Вук КараџићСарадња са родитељима основне школе Вук Караџић