Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ ЦЕНЕ УЖИНЕ ЗА ОКТОБАР

Цена ужине за октобар је 2300,00 динара.

______________________________________________________________________________________________________________                              

ПРОГРАМ   ИЗЛЕТА ЗА МЛАЂЕ И СТАРИЈЕ  РАЗРЕДЕ

 

Први циклус  (I – IV) и други циклус (V-VIII)

 

Образовно-васпитни и здравствени циљеви и задаци:

Упознавање нових крајева наше околине, стицање нових сазнања о ближој и даљој прошлости, култури и обичајима становништва. Развијање љубави према отаџбини, неговање позитивног односа према националним, културним етичким и естетским вредностима, неговање солидарности, другарства, пријатељства и узајамног поштовања међу ученицима, формирање хигијенских навика, развијање еколошких навика и навика заштите животиња, подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање, упознавање начина живота и рада људи у појединим крајевима, развијање способности оријентације у простору.

 

Излет ће бити реализован  уторак, 8.10.2019. године у оквиру Дечје недеље.

 

Предмети који обрађују свој циљ:                     

Млађи разреди: српски језик, свет око нас, природа и друштво, физичко васпитање, ликовна култура.

Старији разреди: српски јези, страни језици, историја, географија, биологија, физичко васпитање, математика, музичко васпитање.

 

Садржај програма:

Полазак око 08.00 часова ( прегледање аутобуса од стране припадника МУП-а је у 7.30 часова у Сиракову).

Аутобу ће покупити ученике из својих насеља, Сираково у 8.00 часова   и Курјаче око 8.15 часова. Долазак у  Мајиловац, где се ученици  смештају у своје аутобусе и одмах полазе  ка Ђуракову, где их чекају ученици из Ђуракова. Полазак из Ђуракова најкасније око 8:35 часова.

-          Лагана вожња до села Рам

-          Обилазак села Рам, кратко задржавање.

-          10.00 часова Обилазак Рамске тврђаве  уз присуство водича Туристичке организације Велико Градиште

-          ( директор школе је организовао посету)

-          Најкасније око 11.00 часова полазак ка Великом Градишту, где ће ученици обићи Метеоролошку станицу, а затим ће ученици млађих разреда  посетити Ватрогасну станицу у Великом Градишту, док ће ученици старијих разреда посетити библиотеку “Вук Караџић“Око 13.00 часова ученици ће   имати  паузу за организовану ужинуни  и предах у градском парку. Долазак на Сребрно језеро око 14.15 часова.

-          Шетња и  дружење ученика,

-          Слободно време за старије ученике,

-          Полазак са Сребрног језера око 15.30

-          Повратак ученика својим насељима до 16.00 часова, редоследом Ђураково, Мајиловац, Курјаче и Сираково.

Распоред активности и сатницу могуће је променити ако се уочи потреба за то.

Излет је организован за 119 ученика и 14 пратиоца. Укупан број путника до 133.

Број ученика млађих разреда је 59 и 7 учитеља.

Број ученика старијих разреда је 60 и 7 наставника, који имају часове у уторак.

За превоз ученика и пратиоца неопходно је обезбити 2 аутобуса и 1 минибус, са довољним бројем места за седење.

Потребно је да аутобуси за превоз ученика  задовољавају критеријуме прописане правилником о организованом превозу деце

Носиоци предвиђених садржаја и активности: Директор школе, одељенске старешине,учитељи.

Координатори екскурзије: Сви учитељи ,одељенске старешине, присутни наставници.

Време трајања и реализације излета:  8.октобар 2019. године -  један дан.

Путни правци:

Мајиловац -Рам-Велико Градиште- Сребрно језеро –Мајиловац

Техничка организација: Управа школе, директор, одељенске старешине

Начин финансирања:  ђачки  динар

______________________________________________________________________________________________________________

                                                        

ПРОГРАМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ ОД 7.ДО 13.10.2019.ГОД.

Да право свако-дете ужива лако!

Понедељак, 7.10.2019. године

-Креативна радионица са родитељима за ученике млађих разреда/учитељи организују своје активности/

-Старији разреди имају наставу према утврђеном распореду

Уторак, 8.10.2019. године

-Јесењи излет за све ученике и запослене којима је радни дан у Мајиловцу.

Среда, 9.10.2019. године

Распоред активности – часова за ученике млађих разреда

Долазак ученика у школу до 7.45

Ученици из Курјача, као и 7 ученика из Ђуракова долазе школским аутобусом

Ученике из Сиракова, као и 2 ученика из Ђуракова довозе родитељи

Ученици из Мајиловца долазе до 7.45 часова

Први разред – план активности -16 ученика-

7.45-8.30  упис ученика првог разреда у библиотеку, Оливера Матић  и Милијана Стојадиновић

8.35-9.00 Ученици су са учитељицом – физичко васпитање – Наташа Николић

9.00-9.30 Планетаријум (3) –  Павле Михајловићи Биљана Јовановић

Велики одмор и ужина ученика 9.30-10.00 – задужени су сви учитељи који у том тренутку немају задужење

10.00-10.45 Предавање МУП-а

10.50 -11.15 Ученици су са учитељицом – Српски језик– Оливера Божанић и Павле Михајловић

11.20 – 11.55 Ученици су са учитељицом– Математика – Биљана Јовановић

Други разред- план активности – 12 ученика-

7.45-8.30  Ученици су са учитељицом – Српски језик – Зорана Михајловић

8.35-9.10 Ученици су са учитељицом – Библиотека  -  Милијана Стојадиновић

Велики одмор и ужина ученика 9.10-9.30задужени су сви учитељи који у том тренутку немају задужење

9.30-10.00  Планетаријум (4) – Зорана Михајловић и Милијана Стојадиновић

10.00-10.25  Ученици су са учитељицом–Физичко васпитање -  Оливера Божанић

10.30 -11.15  Ученици су са учитељицом – Свет око нас – Маја  Поповић

11.20 – 11.55 Ученици су са учитељицом – Математика – Гордана Мишић

Трећи разред – план активност – 17 ученика

7.45-8.30  Ученици су са учитељицом – Српски језик – Павле Михајловић

8.30-9.00  Планетаријум(2) – Гордана Мишић и Маја Поповић

9.00-9.20  Ученици су са учитељицом – Физичко васпитање -  Маја Поповић

Велики одмор и ужина ученика 9.20-9.40задужени су сви учитељи који у том тренутку немају задужење

9.40-10.25  Ученици су са учитељицом – час – Енглески језик – Ивана Траиловић

10.30 -11.15  Ученици су са учитељицом– Математика – Гордана Мишић и Биљана Јовановић

11.20 – 11.55  радионица  са педагогом,  Љиљана Митић

Четврти разред – план активности – 14 ученика

7.45-8.00  Ученици су са учитељицом – Наташа Николић и Оливера Божанић

8.00-8.30 Планетаријум (1) -Наташа Николић и Оливера Божанић

8.35 – 9.20 Ученици су наставницом – Математика – Сања Милошевић

Велики одмор и ужина ученика 9.20-9.40задужени су сви учитељи који у том тренутку немају задужење

9.40-10.00 Ученици су са учитељицом - Наташа Николић

10.00-10.45 Предавање МУП-а

10.45-11.15 Ученици су са учитељицом - физичко васпитање – Зорана  Михајловић

11.20-11.55 Ученици су са наставницом– Српски језик – Оливера Матић

 

За све ученике од првог до четвртог разреда у холу се вежба ритмика „Под златним Сунцем Србије“ 12.00-12.50

Повратак ученика својим насељима у 13.00

 

Старији разреди имају наставу према утврђеном распореду.

Редослед уласка ученика у планетаријум  :

5. разред 10.00-10.30  – Весном Илић Радуловић

6. разред 10.30-11.00  -  Весна Илић Радуловић

7. разред 11.00-11.30 –  Бранко Дејановић

8. разред 11.30-12.00 -  Весна Илић Радуловић

Планетаријум могу посетити и сви наставници који су у школи и желе!

- Ученици осмог разреда са одељенским старешином саде дрво у дворишту.

 

Четвртак, 10.10.2019. године

-Уређење дворишта- донеси биљку украси  школско  двориште – за све ученике

-Ученици млађих разреда имају наставу до 11.00, након чега их родитељи возе у Велико Градиште, у Културни центар да би гледали бесплатну представу под називом „ Шумска бајка“.

-Ученици старијих разреда имају наставу према утврђеном распореду.

 

Петак, 11.10.2019. године

-Дан игре –

За све ученике биће скраћени часови, и настава ће се одвијати од 7.45 до 12.00 часова.

За старије разреде биће организован час фолклора у Мајиловцу.

За млађе разреде учитељи ће организовати активности у вези теме.

Ученички  парламент организује радионицу под називом „Моја права“ за своје млађе другове и другарице.

______________________________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ МОБИЛНОГ ПЛАНЕТАРИЈУМА

На основу анкетирања родитеља и ученика  утврђен је велики број заинтересованих ученика за посету Мобилном планетаријуму у нашој школи. 

Посета Мобилном планетаријуму је заказана  за среду, 9.10.2019. године и цена је 350,00 дин.

______________________________________________________________________________________________________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА

На 1. Седници Савета родитеља одржаној 17.9.2019. године у 8:30 часова, поводом 3. тачке дневног реда, Избор осигурања за ученике, једногласним изјашњавањем (10 присутних родитеља) одабрана је осигуравајућа кућа "ДДОР Осигурање", висина уплате за ученике је 350,00 дин.

______________________________________________________________________________________________________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ ЦЕНЕ УЖИНЕ ЗА СЕПТЕМБАР

Цена ужине за септембар месец је 1600,00 динара.

______________________________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ УЖИНЕ

У Основној школи „Вук Караџић“ Мајиловац школске 2019/2020. године, према јавној набавци, добављач ђачке  ужине је „АГРАР БИЗНИС” Мајиловац. Цена ужине је 100,00 динара са ПДВ-ом, по оброку (до дану) и то по следећем менију:

1. Сендвич са шунком 150 г

2.  Пљескавица 150 г

3. Хот-дог виршла 150 г

4. Сендвич са печеницом 150 г

5. Сендвич кобасица са качкаваљем 150 г / Пљескавица 150 г

6. Сок тетрапак 2 дл

7.  Чоколадно млеко 2 дл

8. Јабука

______________________________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ ОДЛУКЕ САВЕТА РОДИТЕЉА О НЕ ДОНОШЕЊУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛУ

Обавештавамо Вас да је Управа школе обезбедила телефон преко кога родитељи могу да комуницирају са ученицима док су у школи, као и да ученици позову родитеље.

Телефон на који родитељи могу  да позову ученике док су у школи  јесте 062637755.

______________________________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ ОДЛУКЕ САВЕТА РОДИТЕЉА О НЕ ДОНОШЕЊУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛУ

 

На 26. Седници Савета родитеља одржаној дана 22.4.2019. године у 8:30 часова, поводом тачке 4. дневног реда, Доношење одлуке о не доношењу мобилних телефона у школу, сви присутни чланови (9 присутних од укупно 11, 2 члана нису присуствовала Седници)  Савета родитеља, једногласно су донели одлуку да  ученици у школској 2019/20. години не доносе мобилне телефоне у школу!

 

______________________________________________________________________________________________________________

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/20.ГОДИНИ

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ И ШЕСТИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

______________________________________________________________________________________________________________

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Избор уџбеника за први и пети разред за школску 2018/19. годину

 ______________________________________________________________________________________________________________

Обавештенје о избору уджбеника

 

OБАВЕШТЕЊЕ

                У току је поступак избора уџбеника за наредне три школске године, односно за школске 2016/2017, 2017/2018. и 2018/2019. годину, у основним школама Републике Србије.

         Избор уџбеника реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

         Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је, на основу јавног позива, Листу одобрених уџбеника. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки предмет. У Листи се за сваку уџбеничку јединицу наведени обим изражен у броју страна и малопродајна цена. Листа одобрених уџбеника достављена је свакој основној школи, а доступна је и на интернет станицама: http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/ http://opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php За потребе избора уџбеника Министарство је отворило посебну електронску адресу за примедбе и питања (izbor.udzbenika@mpn.gov.rs) Ова адреса је отворена за све просветне раднике, родитеље и ученике.

         О свим, евентуалним, неправилностима и нејасноћама родитељи могу обавестити Министарство путем мејла izbor.udzbenika@mpn.gov.rs или слањем писаног коментара на адресу Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 26, 11000 Београд, са напоменом: За избор уџбеника

 

 


 

Потребна документација за упис у први разред

Родитељ или старатељ детета за упис подносе следећа документа:

  • Извод из матичне књиге рођених – оверена фотокопија коју школа задржава
  • Потвду изабраног лекара о извршеној вакцинацији и здравственој способности детета за упис у први разред
  • Уверење предшколске установе о завршеном предшколском програму

Сарадња са родитељима основне школе Вук КараџићСарадња са родитељима основне школе Вук Караџић