Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Завршни испит

Извештаји о завршном испиту

 Реализација свих облика васпитно-образовног рада у школској 2018/19. години

Статистички подаци о постигнућима наших ученика у школској 2017/2018. години

 

Дистрибуција постигнућа ученика у односу на оцену на крају 7. разреда из математике 

Дистрибуција постигнућа ученика у односу на оцену на крају 7. разреда из српског
Нивои постигнућа ученика из српског
Нивои постигнућа ученика из математике 
Поређење постигнућа одељења из српског
Поређење постигнућа одељења из математике 
Поређење постигнућа школе са просечним постигнућем општине, округа, школске управе и републике из математике
Поређење постигнућа школе са просечним постигнућем општине, округа, школске управе и републике из српског
Приказ постигнућа ученика на комбинованом тесту
Приказ постигнућа ученика на нивоу области стандарда и нивоу задатака 
Упутство за тумачење резултата такмичења