Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Ученици школе

Новости

Ученици ОШ Вук Караџић

 


 

 Школска 2023/24.година

У школској 2023/2024. години у школи ће се образовнo-васпитни рад организовати у 11
одељења са око 119 ученика.


Разредну наставу (I– IV) похађа 63 ученика у 7 одељења.

Предметну наставу (V – VIII) похађа 55 ученикa у 4 одељења, односно V разред -1 одељење, VI разред - 1 одељење, VII разред - 1 одељење и VIII разред - 1 одељење.

 


 

Школска 2022/23.година

Разредну наставу (I–IV) похађа 66 ученика у 7 одељења. 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

НАСЕЉЕ

Р А З Р Е Д И

Комбинације

Број ученика

Број одељења

Одељењски старешина

I

II

III

IV

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

 Сираково

2

1

4

1

3

2

2

1

I-II

III-IV

16

2

Н. Николић

Маја Поповић

3

5

5

3

 Курјаче

1

5

1

4

4

3

1

3

I-II

III-IV

22

2

О. Божанић

Г. Мишић

6

5

7

4

 Мајиловац

4

5

1

3

1

1

2

3

I - III

II - IV

20

2

Б. Јовановић

З. Михајловић

9

4

2

5

 Ђураково

0

0

1

1

1

0

5

0

 

II,III,IV

8

1

 

П.Михајловић

0

2

1

5

 Укупно:

18

16

15

17

7

66

7

 

 

   

 

 

Предметну наставу (V–VIII) похађа 57 ученикa у 4 одељења.  

 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

НАСЕЉЕ

Р   А   З   Р   Е   Д   И

V

VI

VII

VIII

Број ученика

Број одељења

Број ученика

Број одељења

Број ученика

Број одељења

Број ученика

Број одељења

Мајиловац

м.

ж. 1

м.

ж.

1

м.

ж.

1

м.

ж.

1

2

7

11

5

6

8

10

8

9

16

14

18

Одељењски
старешина

 Сања Милошевић

 

Валентина Симић

 

Милена Петровић

 

Маја Маринковић Павловић