Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Завршни испит

Новости

Извештаји о завршном испиту

 


 

Извештај о реализованом завршном испиту за  школску

2022/2023. годину

Завршни испит одржан је  од 21. до 23. јуна 2023. године, како је и планирано календаром образовно-васпитног рада за основне школе. Тестови су се полагали по следећем распореду:

  • 21. јун тест из српског/матерњег језика;
  • 22. јун тест из математика;
  • 23. јун изборни тест.

Са израдом тестова се почело по предвиђеној сатници, у 9 часова у просторијама централне школе у Мајиловцу, уз присуство дежурних наставника и супервизора. Тесту су приступили сви ученици осмог разреда, укупно њих 19.

1. Анализа теста из српског језика

Ученици осмог разреда су ове школске године на завршном испиту из српског језика и језичке културе постигли просечнан број бодова 10,89/20, или ако се прерачуна са коефицијентом од 0,7 просечан број бодова износи 7,62. Закључак је да су ученици испит из српског језика урадили незнатно слабије, али ипак не одступају од републичког просека, чак су и мало изнад (просек на републичком нивоу је 10,73 док је просек ученика наше школе 10,89).

2. Анализа теста из математике

Просечан број бодова на завршном тесту из математике је 13,92 или ако се прерачуна са коефицијентом од 0,7 просечан број бодова износи 9,74. Ово је много бољи резултат у односу на предходну генерацију, али и у односу на пробни завршни, тако да се може закључити да су часови припремне наставе имали ефекта.

3. Анализа теста из биологије

У петак 23. јуна, одржан завршни испит из изборног предмета. По први пут су ученици полагали тест из једног од пет понуђених предмета, уз два обавезна - српски језик и математику.

Сви ученици осмог разреда у ОШ „ Вук Караџић“, њих 19, одабрали су да полажу биологију. Тест се састојао од 20 питања.

Резултати су следећи: деветнаест ученика радило тест, просек бодова (без множења са одговарајућим коефицијентом) је 14,5. У процентима би то било 72,5 %. или ако се прерачуна са коефицијентом од 0,6 просечан број бодова износи 8,7- на изабраном предмету на нивоу свих ученика наше школе, пошто су свих 19 ученика одабрали један предмет-биологија.

______________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ У ШКОЛСКОЈ 2019/20.ГОДИНИ

Завршни испит су полагали сви ученици осмог разреда,укупно 16 ученика. Носиоци дипломе "Вук Караџић" 4 ученика.

Рангирањем школе на нивоу ШУ Пожаревац (Браничевски округ), школа је заузела 13 место од 34 школа по броју укупних бодова.

Рангирањем школе на нивоу ШУ Пожаревац (Браничевски округ),  школа је заузела 16 место од 34 школа по броју бодова на ЗИ.

Просечан број бодова на крају разреда:

Шести разред: 16.50

Седми разред: 16.52

Осми разред: 16.98 

Просечан број бодова на ЗИ, по предметима:

Математика: 7.17

Матерњи језик: 7.29

Комбиновани тест: 9.65

Просечан укупан број бодова: 74.11

Сви ученици су уписани у првом уписном кругу, и то: 

-по првој жељи уписано је 8 ученика,

-по другој жељи уписано је 7 ученика,

-по петој жељи уписан је 1 ученик.

Званични извештај МПНТР - Извештај

 


 

ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЈЕ 17,18. И 19.6.2020.ГОДИНЕ ОД 9.00 ЧАСОВА

________________________________________________________________________________________________________

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

Понедељак, 1.6.2020.године

-Од   8.00 – 9.30 часова долази прва група ученика (првих осам ученика уписаних у дневнику образовно-васпитног рада).  

- Од   10.00 –11.30 часова долази друга група ученика (других осам ученика уписаних у дневнику образовно-васпитног рада).  

Ученици треба да понесу са собом:  

-ђачку књижицу са сликом,  

-сведочанства од 5. до 7.разреда,  

-узете књиге из библиотеке.  

-Тог дана  се врши  провера  података  и ученицима биће подељени наручени конкурси, информатори и листе жеља. 

 Ученици ће добити тестове из српског језика и   комбинованог теста, које носе кући, и раде код куће.!

 -Ученици треба да се раздуже у библиотеци.  

Родитељи обезбеђују превоз ученика.  

Потребно је да сви ученици поштују неопходне  мере заштите, носе маску и рукавице! 

Уторак, 2.6.2020.године  

-Ученици долазе у школу у 7.45 часова. У обавези су да донесу тестове из српског језика и комбиновани тест, и предају их одељенском старешини.  

-Од  8.00 до 10.00 часова ученици полажу ПРОБНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ. 

-Потребно је да ученици код себе имају: 

   -оверену ђачку књижицу са сликом,  

   -прибор за математику (лењир, шестар, графитну оловку, гумицу, хемијску       оловку плаве боје – више комада),  

-Ученик код себе може имати папирнате марамице, флашицу са водом, чоколадицу. 

-Ученици не смеју у тренутку израде теста  код себе да имају мобилни телефон и  црвену хемијску. 

-Од ученика се очекује озбиљност у раду, и није дозвољено преписивање нити договарање у тренутку израде теста!  

-Родитељи обезбеђују превоз ученика.  

- Потребно је да сви ученици поштују неопходне  мере заштите, носе маску и рукавице!

Од среде 3.6.2020. до понедељка 15.6.2020. године ученици ће имати припремну наставу у току ових десет радних дана од по сат и по времена тј.два наставна часа у једном дану у термину од 8.30h до 10.10h, према следећем распореду:   

У среду 3.6.-српски језик и историја 

У четвртак 4.6.-математика и биологија  

У петак 5.6.- српски језик и физика 

У суботу 6.6. - онлајн припемна настава (српски језик, математика, биологија, физика, географија и историја - договорити термин/по предмету на платформи са ученицима) 

У понедељак 8.6.- математика и физика  

У уторак 9.6. - српски језик и географија  

У среду 10.6. - историја и хемија  

У четвртак 11.6. - биологија и географија 

У петак 12.6.- математика и хемија  

У понедељак 15.6. - српски језик и математика

 

Напомена: Ученици ће се делити у две групе у две учионице са по 8 ученика, тако што ће половина присуствовати једном а друга половина другом часу. По завршетку првог часа групе ће се заротирати.Пауза између часова је 10 минута. Ако постоји потреба код ученика и могућност извођења, поред онлајн наставе у суботу 6.6.2020. може се иста реализовати и у току недеље. 

 

Припремну наставу са ученицима 8. разреда наставници могу започети онлајн на платформи одмах по завршетку часова редовне наставе, према редовном распореду часова. Чим се испуни испланирани фонд часова, треба започети припремну наставу из горе наведених наставних предмета. Од 3.6. 2020. иста се наставља према горе утврђеном распореду у учионицама школе.  

-Родитељи обезбеђују превоз ученика.  

- Потребно је да сви ученици поштују неопходне  мере заштите, носе маску и рукавице! 

 ______________________________________________________________________________________________________________

ОРГАНИЗАЦИЈА ОНЛАЈН ТЕСТИРАЊА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА - ПРВИ ПРОБНИ ТЕСТ

Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да спроведе завршни испит на крају основне школе, како би се ученицима обезбедило стицање сертификата о завршеној основној школи и омогућило спровођење законом регулисане процедуре уписа у средње школе. Имајући у виду актелну епидемиолошку ситуацију у земљи и мере које је донела Влада Републике Србије, одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, по окончању забране кретања

Са надом да ћемо овај испит успети да спроведемо пре завршетка текуће наставне године, намеравамо да интензивирамо активности које би помогле ученицима осмог разреда да се припреме за завршни испит. С тим у вези, донели смо одлуку да спроведемо онлајн тестирање којим ћемо ученицима осмог разреда омогућити самопроцену знања и то би био први пробни тест који је у складу са тренутним могућностима рада од куће. Основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у то да ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и да у односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру појединих предмета.

Резултати теста се неће оцењивати, јер се тестирање одвија у недовољно контролисаним условима да би се обезбедила поузданост резултата. Зато је неопходно подстицати ученике да самостално реше тестове, без обзира на крајњи резултат, јер ће једино тако имати прави увид који ће им послужити за даље планирање учења, а уједно обезбедити и реалнија очекивања од завршног испита.

Након завршеног тестирања, ученици ће добити резултате, а предметни наставници ће путем успостављених канала комуникације сазнати које су области ученици савладали и шта им представља тешкоћу, да би се томе могли посветити током даљег рада. На основу ових размена, наставници треба да планирају подршку ученицима у склопу припрема за завршни испит, које се за сада такође одвијају учењем на даљину.

По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни завршни испит којим ће бити тестиране процедуре, што значи да ће ученици имати више прилика да провере своје знање.

Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања ће се реализовати преко платформе mojaucionica.gov.rs. Ученици ће платформи приступати користећи исте налоге који су за потребе приступа платформи Microsoft Teams. Налоге су добили од одељенског старешине.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио демо верзију теста "Упознај окружење за самопроцену знања",  који треба да послужи ученицима да се на време, пре тестирања упознају са платформом. Након што од одељењских старешина добију налоге, очекује се да ће ученици од 14. априла 2020. године моћи да приступе платформи како би проверили приступне параметре, упозали се са окружењем, погледали упутства и урадили демо тест. Демо тест ће имати четири питања како би ученици имали прилику да виде какав тип питања их чека на тесту и моћи ће да се упознају са начином решавања.

Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:

 22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика

23. априла 2020. – тест из математике

24. априла 2020. – комбиновани тест

Ученицима ће сваки тест  бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.

Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова.

Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест.

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.

Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.

Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.

За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест (они који не прате наставу онлајн), школама ће бити на располагању сва три теста у ПДФ формату, на дан комбинованог теста, тј. 24. априла, како би их одштампале и проследиле родитељима. Уколико су у могућности, родитељи могу да дођу до школе и преузму тестове у складу са мерама безбедности и под условом да не буду уведене ригорозније мере забране кретања. Ради ефикасности и што већег обухвата ученика тестирањем, препорука је да школе на време обавесте родитеље и прикупе информације о потребама за штампаним тестовима. Ове тестове родитељи неће враћати школи, већ ће наставници кроз редовну комуникацију са овим ученицима добити информације о њиховом постигнућу и на основу тога дати упутства и материјале за учење – припрему за завршни испит.

Уколико не буду постојали услови за преузимање штампаних тестова, ученици ће преко РТС-а моћи да виде задатке и њихова решења.

______________________________________________________________________________________________________________

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ ОДРЖАЋЕ СЕ 27. И 28.3.2020.ГОДИНЕ

 Реализација свих облика васпитно-образовног рада у школској 2018/19. години

Статистички подаци о постигнућима наших ученика у школској 2017/2018. години

 

Дистрибуција постигнућа ученика у односу на оцену на крају 7. разреда из математике 

Дистрибуција постигнућа ученика у односу на оцену на крају 7. разреда из српског
Нивои постигнућа ученика из српског
Нивои постигнућа ученика из математике 
Поређење постигнућа одељења из српског
Поређење постигнућа одељења из математике 
Поређење постигнућа школе са просечним постигнућем општине, округа, школске управе и републике из математике
Поређење постигнућа школе са просечним постигнућем општине, округа, школске управе и републике из српског
Приказ постигнућа ученика на комбинованом тесту
Приказ постигнућа ученика на нивоу области стандарда и нивоу задатака 
Упутство за тумачење резултата такмичења