Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Јавне набавке

Новости

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНА НАБАВКА ОГРЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

 ______________________________________________________________________________________________________________

ПОНОВЉЕНА НАБАВКА ОГРЕВА ЗА 2022.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКА ОГРЕВА ЗА 2022.ГОДИНУ

НОВИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОГРЕВ ЗА 2022.ГОДИНУ

_______________________________________________________________________________________________________

НАБАВКА ОГРЕВА ЗА 2022.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ ЗА ОГРЕВ ЗА 2022.ГОДИНУ

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ ОГРЕВ ЗА 2022.ГОДИНУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОГРЕВ ЗА 2022.ГОДИНУ

_______________________________________________________________________________________________________

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

________________________________________________________________________________________________________

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА КОТЛА

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ЈНМВ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА КОТЛА

________________________________________________________________________________________________________

ИЗМЕЊЕН ПЛАН ЈНМВ 2021.ГОДИНЕ

ИЗМЕЊЕН ПЛАН ЈНМВ 2021.ГОДИНА

Услед грешке у исказивању расположивих финансијских вредности школа је принуђена да изврши измену Плана ЈНМВ 2021.године

________________________________________________________________________________________________________

ИЗМЕЊЕН ПЛАН ЈНМВ 2021.ГОД.

ИЗМЕЊЕН ПЛАН ЈНМВ 2021.ГОДИНА

______________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ КОТАО

ИЗМЕЊЕН ПЛАН ЈНМВ 2021.ГОДИНА

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ЈНМВ КОТАО

Сва потребна документација се налази на порталу ЈН.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈНМВ

________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УЖИНА УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ УЖИНА УЧЕНИКА

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА  ЈНМВ УЖИНА УЧЕНИКА

Сва потребна документација се налази на Порталу ЈН.

______________________________________________________________________________________________________

НАБАВКА ОГРЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ БР.2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА НАБАВКА ОГРЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ БР.2

ДРУГИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОГРЕВ ЗА 2021.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА НАБАВКЕ ОГРЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ  -  ПОЗИВ БР.2

________________________________________________________________________________________________________

НАБАВКА ОГРЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ БР.1

ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ УГОВОРА НАБАВКА ОГРЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА НАБАВКЕ ОГРЕВ ЗА 2021.ГОДИНУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОГРЕВ ЗА 2021.ГОДИНУ

______________________________________________________________________________________________________

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ

ИЗМЕЊЕН ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

 ________________________________________________________________________________________________________

ПОСТУПАК ЈНМВ 1/2020.ГОДИНЕ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈНМВ 1/2020.ГОДИНЕ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 1/2020.ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 1/2020.ГОДИНЕ

 _______________________________________________________________________________________________________

 

ПОСТУПАК ЈНМВ 4/2020.ГОДИНЕ УЖИНА УЧЕНИКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА  ЈНМВ 4/2020.ГОДИНЕ

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 4/2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 4/2020

______________________________________________________________________________________________________________

ПОСТУПАК ЈНМВ 2/2020.ГОДИНЕ ОГРЕВ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ 2/2020.ГОД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ 2/2020.ГОД.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈНМБ 2/2020 ГОДИНЕ

______________________________________________________________________________________________________________

ПОСТУПАК ЈНМВ 1/2020.ГОДИНЕ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ1/2020.ГОД  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ 1/2020.ГОД.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 ______________________________________________________________________________________________________________

ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЈНМВ 2/2019.ГОДИНЕ ОГРЕВ

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ ОГРЕВ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1. СТРАНА , ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2. СТРАНА,

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 3.СТРАНА, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 4. СТРАНА

______________________________________________________________________________________________________________

 

ПОСТУПАК ЈНМВ 2/2019. ГОДИНЕ ОГРЕВ 

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ЈНМВ ОГРЕВ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ЈНМВ ОГРЕВ

______________________________________________________________________________________________________________

 

ПОСТУПАК ЈНМВ 4/2019.ГОДИНЕ УЖИНА УЧЕНИКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ 4/2019. ГОДИНЕ УЖИНА УЧЕНИКА

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

______________________________________________________________________________________________________________

 

ПОСТУПАК  ЈНМВ 3/2019.ГОДИНЕ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ЈНМВ 3/2019. ГОДИНЕ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

______________________________________________________________________________________________________________

 

ПОСТУПАК ЈНМВ 2/2019. ГОДИНЕ ОГРЕВ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/20 ЗА ПОТРЕБЕ ОШ"ВУК КАРАЏИЋ"  У МАЈИЛОВЦУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ 2/2019 ОГРЕВ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/20.ГОДИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

______________________________________________________________________________________________________________

ПОСТУПАК ЈНМВ 1/2019. ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ У ОШ"ВУК КАРАЏИЋ" У МАЈИЛОВЦУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ИЗМЕНОМ

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ 1/2019 ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Јавне набавке

Измене правилника о јавним набавкама

Правилник Јавне набавке

 Измена плана јавних набавки за 2018. годину

Одлука о ЈН мале вредности - ОГРЕВ

_________________________________________________________________________________________

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОЈАШЊЕЊЕ/ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   У ВЕЗИ ЈНМВ БРОЈ  4/2018

 

_____________________________________________________________________________________________________________

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА  -  ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ  2018/2019. ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У МАЈИЛОВЦУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2018

  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - 5 - poziv za podnosenje ponuda - prevoz 2018.docx

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 6 - konkursna dokumentacija-prevoz 2018.docx

 Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр3/2018.

 


 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  -  НАБАВКА УЖИНЕ ЗА ШКОЛСКУ  2018/2019. ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У МАЈИЛОВЦУ

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2018

 Одлука о обустави ЈНМВ 4/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - 5 - poziv za podnosenje ponuda 2018.docx

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  -   6 - konkursna dokumentacija 2018.docx

 ПОНОВЉЕНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ 4/2018

 ПОНОВЉЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ 4/2018

 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ЈНМВ 4/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈНМВ 4/2018, поновљена ЈНМВ други пут

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОНОВЉЕНУ ЈНМВ 4/2018, други пут

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈНМВ-УЖИНА

 


  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА      -     ОГРЕВ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018/2019. ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“  У МАЈИЛОВЦУ

JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - 5 - poziv za podnošenje ponuda 2018..docx

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 6 - konkursna dokumentacija 2018..docx

 Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр,2/2018.

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 2/2018. ПАРТИЈА 1- ДРВА

 ПОНОВЉЕНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА  ПАРТИЈУ 1 - ДРВА

 ПОНОВЉЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1 - ДРВА

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ ПАРТИЈА 1 - ДРВА

ПОНОВЉЕНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1- ДРВА, друга поновљена ЈНМВ

ПОНОВЉЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПАРТИЈА 1 - ДРВА , друга 

 


 

ЈАВНА НАБАВКА - Организовање екскурзије за ученике рвог,другог,трећег,четвртог,петог,шестог,сед-мог и осмог разреда у шкoлској 2017/2018. години

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈАВНА НАБАВКА бр 1/2018.

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока

Појашњење конкурсне документације ЈН 1/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 


 

Поступак јавне набавке мале вредности - nабавка огрева за грејну сезону 2016/2017 - Редни број набавке 1.1.1 - деловодни број:  230 /16

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

 


 

Поступак јавне набавке мале вредности - набавка услуга организовањa екскурзије ученика од првог до осмог разреда у школској 2015/2016. - ЈН бр.1/2016

Одлуку о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 1/2016

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда

Питање и одговор на захтеве из документације ЈНМВ бр.1/2016

 


 

Поступак јавне набавке мале вредности превоз ученика у школској  2015/2016. години

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 


  

Поступак јавне набавке ужине од 1. до 8. разреда  за школску 2015/2016.годину

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 


 

Поступак јавне набавке мале вредности

Позив на подношење понуда

Конкурсна документација