Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Запослени

Новости

Руководећи кадар:
Директор школе : Саша Живковић


Стручни сарадник - педагог: Љиљана Митић

Секретар школе: Милан Живановић

Шеф рачуноводства: Александра Младеновић       

Библиотекар:  Милијана Стојадиновић и Милена Рајковић


Професори разредне наставе:

Биљана Јовановић
Зорана Михајловић
Оливера Божанић
Гордана Мишић
Павле Михајловић
Маја Поповић
Наташа Николић

 

 

Професори предметне наставе:

Српски језик: Оливера Матић (Маја Павловић)
Енглески језик: Валентина Симић 
Руски језик: Милена Петровић,
Математика: Сања Милошевић,
Техника и Технологија: Бранко Дејановић,
Информатика и Рачунарство: Бранкица Макуљевић 
Физика: Саша Живковић (Јулијана Радосављевић)
Хемија: Душица Уђиловић ( Горан Милосављевић)
Географија: Крстивоје Анђелковић

Биологија: Катарина Ђорђевић - Ацић
Историја: Гордана Радовановић, Милош Бранковић
Ликовно васпитање: Марија Јевтић - Орозовић
Музичка култура: Бобан Рајковић
Физичко Васпитање: Весна Радуловић - Илић
Верска настава: Дамњан Тодоровић

Помоћно - техничко особље:
Весна Вучковић - помоћни радник
Мирјана Јовић - помоћни радник
Зорица Недељковић - помоћни радник
Горица Јовановић - помоћни радник

Марија Радосављевић-помоћни радник

Слађана Стевановић - помоћни радник

Гордана Николић - помоћни радник
Сузана Стевић - помоћни радник
Далибор Вучковић - домар/мајстор
Светислав Јојић - домар/мајстор