Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Савет родитеља

Новости

Савет родитеља

 


 СПИСАК РОДИТЕЉА ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.ГОДИНУ

 

Савет родитеља у школској 2023/24.години броји 11 чланова. 

 

Чланови Савета родитеља:

 

Јелена Миладиновић, Иван Стокић, Тања Јовић, Виолета Младеновић, Данијела Станојевић, Емина Богић, Марина Васић, Нена Мишић, Јелена Стојковић, Марина Богић Митровић, Биљана Милосављевић.

 

Председник Савета родитеља - Јелена Стојковић, заменик Биљана Милосављевић

 

Представник Савета родитеља у Општинском Савету - Тања Јовић, заменик - Виолета Младеновић


 

СПИСАК РОДИТЕЉА ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ

 

Савет родитеља у школској 2022/23.години броји 11 чланова. 

 

Чланови Савета родитеља:

 

Станојевић Данијела, Срђан Лазаревић, Стојковић Јелена, Тања Јовић, Данијела Станковић, Емина Богић, Тијана Ивковић, Марина Богић Митровић, Милосављевић Биљана, Станојевић Јелена, и Милан Стокић.

 

Председник Савета родитеља - Јелена Стојковић

 

Представник Савета родитеља у Општинском Савету - Тијана Ивковић, заменик - Јелена Стојковић


 

СПИСАК РОДИТЕЉА ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ

Савет родитеља у школској 2021/22.години броји 11 чланова. 

Чланови Савета родитеља:

Костић Марија, Станојевић Данијела, Стојковић Јелена, Милосављевић Биљана, Станојевић Јелена, Мршић Ивана,  Анита Крстић, Ивана Илић, Милош Васић, Милош Ивковић и Милан Стокић.

Председник Савета родитеља - Јелена Стојковић, заменик - Данијела Станојевић

Претставник Савета родитеља у Општинском Савету - Ивана Мршић, заменик - Данијела Станојевић

 ________________________________________________________________________________________________________________

СПИСАК РОДИТЕЉА ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОДИНУ

Савет у школској 2020/21. години броји 11 чланова.У школској 2020/21. години чланови Савета родитеља су: Сања Гајић, Ивана Илић, Јелена Стојковић, Јасмина Станковић, Милан Стокић, Милош Ивковић, Јелена Станојевић, Ивана Мршић, Данијела Станковић, Данијела Лепић Станојевић, Биљана Милосављевић

Председник Савета родитеља- Сања Гајић, заменик Данијела Лепић-Станојевић

Претставник Савета родитеља у Општинском Савету - Ивана Мршић, заменик Далиборка Илић

______________________________________________________________________________________________________________

 

СПИСАК РОДИТЕЉА ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ

Савет у школској  2019/20.години броји 11 чланова.

 У школској 2019/20. години чланови Савета родитеља су: Сања Гајић, Владан Митровић, Ивана Илић, Јелена Стојковић, Јасмина Станковић, Милан Стокић, Милош Ивковић, Јелена Станојевић, Ивана Мршић, Данијела Станковић, Горан Мршић.

Председник Савета родитеља- Сања Гајић

Претставник Савета родитеља у Општинском Савету - Ивана Мршић

______________________________________________________________________________________________________________

СПИСАК РОДИТЕЉА ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.ГОДИНУ

______________________________________________________________________________________________________________

СПИСАК РОДИТЕЉА ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ

 

МАЈИЛОВАЦ

1. I , II, III ,IV РАЗРЕД       КУЗМАНОВИЋ РОСИЦА         

 

КУРЈАЧЕ:

3. I - IV     РАЗРЕД            МРШИЋ ИВАНА

4. II - III    РАЗРЕД             ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН

 

СИРАКОВО:

5. I - III    РАЗРЕД             МАРКОВИЋ СЛОБОДАН

6. II - IV   РАЗРЕД             СТОЈКОВИЋ ЈЕЛЕНА

 

ЂУРАКОВО:

7.   II ,III, IV  РАЗРЕД          КОЈИЋ БОЈАН                             

8.   V     РАЗРЕД                 ВАСИЋ  САША                           

9.   VI    РАЗРЕД                 МАРКОВИЋ СНЕЖАНА           

10. VII  РАЗРЕД                  ЈОВАНОВИЋ СЛАЂАН

11. VIII РАЗРЕД                  ЖИВАНОВИЋ ВЕСНА