Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Основни подаци

Новости

Подаци о статусу школе

(Матични подаци установе)

НАЗИВ УСТАНОВЕ: ОСНОВНА ШКОЛА  „ВУК КАРАЏИЋ“ МАЈИЛОВАЦ

АДРЕСА: Вука Караџића бб. 12221 Мајиловац,

ОПШТИНА: Велико Градиште

ПИБ: 102341359

МАТИЧНИ БРОЈ: 07162332

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 6120000252

ПОДРАЧУНИ КОД КРТ-а:

  • ОСНОВНИ РАЧУН:  840-932660-16
  • РАЧУН ПЛАТА:  840-932860-95
  • РАЧУН БОЛОВАЊА:  840-4063760-02
  • РАЧУН СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА: 840-932666-95
  • РАЧУН ЂАЧКИХ УПЛАТА: 840-3840760-90

ВРСТА ОРГАНИЗАЦИЈЕ: ОБРАЗОВНА УСТАНОВА

ПОРЕКЛО КАПИТАЛА: ДОМАЋИ

ОБЛИК СВОЈИНЕ: РЕПУБЛИКА СРБИЈЕ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8520

НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТЕГ ТИПА

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ПДВ ОБВЕЗНИК: ШКОЛА ЈЕ У СИСТЕМУ ПДВ-а

ГОДИНА ПОЧЕТКА ПОСЛОВАЊА: 26.08.1994. ГОДИНЕ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ: БРАНКИЦА МАКУЉЕВИЋ  (директор школе)

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ: 36

ТЕЛЕФОН: 012/674-008

ФАКС: 012/674-378

И-меил: osmajilovac@gmail.com