Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Издвојена одељења

Новости

Издвојена одељења у Ђуракову, Сиракову и Курјачу

У издвојеном одељењу у Ђуракову је класична зграда која је пре пар година реновирана и прилагођена условима и стандардима који одговарају модерној четвороразредној школи, површине 157 м2, са две учионице, једном канцеларијом и мокрим чвором. У оквиру  школске зграде налази се школски стан, чији је део адаптиран за предшколско припремно одељење. У склопу зграде постоји асфалтирано школско двориште за игру деце и за физичко васпитање у повољним временским условима.

 

Издвојена одељења основне школе Вук Караџић у ЂураковуИздвојена одељења основне школе Вук Караџић у Ђуракову

 

У издвојеном одељењу у Сиракову школска зграда је у функцији од школске 1988/89. са две учионице, једном канцеларијом, просторијом за наставна средства и мокрим чвором, све укупне површине од 180 м2. У склопу зграде налази се предшколска просторија и подрум укупне површине око 60 м2. За часове физичког васпитања ученици користе школско двориште и фудбалско игралиште месног клуба, које је у склопу школског дворишта. У школској 2007/08. години је интензивирана сарадња са друштвеном средином (МЗ) и уведено је сопствено парно грејање и на тај начин побољшани услови рада.

 

Издвојена одељења основне школе Вук Караџић у СираковуИздвојена одељења основне школе Вук Караџић у Сиракову

 

 

У издвојеном одељењу у Курјачу је од 01.09.1993. године у функцији нова школска зграда од око 190 м2 у чијем саставу се налазе две учионице, и једна учионица-просторија за децу предшколског узраста, једна канцеларија и мокри чвор. У међувремену је доведен водоводни вод са “стишког водовода” у двориште, где  се очекује и прикључак на исти. У сарадњи са Месном заједницом и родитељима уведено је парно грејање, где су сада са изграђеним новим Домом културе створени услови за боље физичке, културне и остале активности ученика.

Улагањем МЗ Курјаче, реновирана је кровна конструкција, извршена спољашња изолација зграде и окречена фасада, тако да сада објекат са уређеним игралиштем за децу (Клацкалице, љуљашке...) чини једну лепу целину.

 

Издвојена одељења основне школе Вук Караџић у КурјачуИздвојена одељења основне школе Вук Караџић у Курјачу

 

Просторије за образовно-наставни рад
 

Ред. број

НАЗИВ ПРОСТОРИЈА

Мајиловац

Сираково

Курјаче

Ђураково

1

2

3

4

5

6

1.

   Учионице опште намене

3

2

2

 

2.

   Кабинети

4

-

-

-

3.

   Радионице

1

-

-

-

4.

   Специјализоване учионице

5

-

 

-

5.

   Фискултурна сала

1

-

-

-

6.

   Библиотека – читаоница

1

-

-

-

7.

   Кухиња и трпезарија

1

-

-

-

8.

   Вода (водовод)

-

-

-

-

9.

   Бунар

Б

Б

Б

Б

10

   Санитарни чвор

ДА

ДА

ДА

ДА

НАЧИН ЗАГРЕВАЊА ПРОСТОРИЈА

Мајиловац

Сираково

 Курјаче

 Ђураково

К- класично / пећ

 Ц - централно

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

К